Zeszyty czasopisma

Tom 72 (2023): Zeszyt 2 (October 2023)

Tom 72 (2023): Zeszyt 1 (June 2023)

Tom 71 (2022): Zeszyt 3 (November 2022)

Tom 71 (2022): Zeszyt 2 (May 2022)

Tom 71 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 70 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)

Tom 70 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)

Tom 70 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)

Tom 69 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)

Tom 69 (2020): Zeszyt 2 (July 2020)

Tom 69 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)

Tom 68 (2019): Zeszyt 3 (December 2019)

Tom 68 (2019): Zeszyt 1-2 (July 2019)

Tom 67 (2018): Zeszyt 3 (December 2018)

Tom 67 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)

Tom 67 (2018): Zeszyt 1 (September 2018)

Tom 66 (2017): Zeszyt 3 (December 2017)

Tom 66 (2017): Zeszyt 2 (November 2017)

Tom 66 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)

Tom 65 (2016): Zeszyt 3 (December 2016)

Tom 65 (2016): Zeszyt 2 (September 2016)

Tom 65 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)

Tom 64 (2015): Zeszyt 3 (December 2015)

Tom 64 (2015): Zeszyt 2 (October 2015)

Tom 64 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)

Tom 63 (2014): Zeszyt 3 (December 2014)

Tom 63 (2014): Zeszyt 2 (November 2014)

Tom 63 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Tom 62 (2013): Zeszyt 3 (September 2013)

Tom 62 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)

Tom 62 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)

Tom 61 (2012): Zeszyt 3 (December 2012)

Tom 61 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Tom 61 (2012): Zeszyt 1 (October 2012)

Tom 60 (2011): Zeszyt 3 (January 2011)

Tom 60 (2011): Zeszyt 2 (January 2011)

Tom 60 (2011): Zeszyt 1 (January 2011)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 60 (2011): Zeszyt 2 (January 2011)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
Otwarty dostęp

Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (Central Slovakia): Part 2 - Mycetophilidae

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 97 - 126

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Insecta
 • Diptera
 • Sciaroidea
 • Mycetophilidae
 • new records
 • faunistics
 • taxonomy
 • Muránska planina
 • Slovakia
 • Europe
Otwarty dostęp

Rare and endangered species in communities of the Adenostylion alliariae alliance in the Carpathian Mountains

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 127 - 134

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Carpathians
 • tall-herbs
 • endemics
 • threatened species
 • biodiversity
Otwarty dostęp

Interesting records of bryophytes from Silesia Province (Poland)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 135 - 138

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Bryophytes
 • hornworts
 • liverworts
 • mosses
 • threatened species
 • distributional data
 • Silesia
 • Poland
Otwarty dostęp

Lichen biota of tree fall disturbances in the Polish part of the Karkonosze Mts (West Sudety Mts)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 139 - 146

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • lichens
 • tree fall disturbances
 • Karkonosze Mts
 • Poland
Otwarty dostęp

New records of Anthomyzidae and Stenomicridae (Diptera) from Turkey

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 147 - 153

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Diptera
 • Anthomyzidae
 • Stenomicridae
 • biology
 • distribution
 • Turkey
Otwarty dostęp

Habitat demands and population characteristics of the rare plant species Gladiolus imbricatus L. in the Frenštát region (NE Moravia, the Czech Republic)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 154 - 164

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • sword lily
 • L.
 • ecobiology
 • population dynamics
 • monitoring
 • management
Otwarty dostęp

Results of beetles (Coleoptera) survey of Zástudánčí National Nature Reserve (Central Moravia) 2008 - part 2

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 165 - 178

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • faunistics
 • Coleoptera
 • Zástudánčí National Nature Reserve
 • Czech Republic
Otwarty dostęp

Megamerinidae (Diptera), a new family for Portugal

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 179 - 180

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Diptera
 • Megamerinidae
 • new record
 • Portugal
 • distribution
Otwarty dostęp

Anisopodidae and Dixidae (Diptera) of the Gemer region, with a new record for Slovaki

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 181 - 184

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • wood gnats
 • meniscus midges
 • new record
 • faunistics
 • Slovakia
 • Europe
Otwarty dostęp

Historical and recent occurrence of epixylous moss Buxbaumia viridis in the Javorníky Mts. and the Vsetínské vrchy hills (Western Carpathians)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 185 - 189

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Bryophyta
 • Javorníky Mts
 • Vsetínské vrchy hills
 • Western Carpathians
 • endangered species
 • ecology
 • Natura 2000
0 Artykułów
Otwarty dostęp

Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (Central Slovakia): Part 2 - Mycetophilidae

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 97 - 126

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Insecta
 • Diptera
 • Sciaroidea
 • Mycetophilidae
 • new records
 • faunistics
 • taxonomy
 • Muránska planina
 • Slovakia
 • Europe
Otwarty dostęp

Rare and endangered species in communities of the Adenostylion alliariae alliance in the Carpathian Mountains

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 127 - 134

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Carpathians
 • tall-herbs
 • endemics
 • threatened species
 • biodiversity
Otwarty dostęp

Interesting records of bryophytes from Silesia Province (Poland)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 135 - 138

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Bryophytes
 • hornworts
 • liverworts
 • mosses
 • threatened species
 • distributional data
 • Silesia
 • Poland
Otwarty dostęp

Lichen biota of tree fall disturbances in the Polish part of the Karkonosze Mts (West Sudety Mts)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 139 - 146

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • lichens
 • tree fall disturbances
 • Karkonosze Mts
 • Poland
Otwarty dostęp

New records of Anthomyzidae and Stenomicridae (Diptera) from Turkey

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 147 - 153

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Diptera
 • Anthomyzidae
 • Stenomicridae
 • biology
 • distribution
 • Turkey
Otwarty dostęp

Habitat demands and population characteristics of the rare plant species Gladiolus imbricatus L. in the Frenštát region (NE Moravia, the Czech Republic)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 154 - 164

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • sword lily
 • L.
 • ecobiology
 • population dynamics
 • monitoring
 • management
Otwarty dostęp

Results of beetles (Coleoptera) survey of Zástudánčí National Nature Reserve (Central Moravia) 2008 - part 2

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 165 - 178

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • faunistics
 • Coleoptera
 • Zástudánčí National Nature Reserve
 • Czech Republic
Otwarty dostęp

Megamerinidae (Diptera), a new family for Portugal

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 179 - 180

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Diptera
 • Megamerinidae
 • new record
 • Portugal
 • distribution
Otwarty dostęp

Anisopodidae and Dixidae (Diptera) of the Gemer region, with a new record for Slovaki

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 181 - 184

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • wood gnats
 • meniscus midges
 • new record
 • faunistics
 • Slovakia
 • Europe
Otwarty dostęp

Historical and recent occurrence of epixylous moss Buxbaumia viridis in the Javorníky Mts. and the Vsetínské vrchy hills (Western Carpathians)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Zakres stron: 185 - 189

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Bryophyta
 • Javorníky Mts
 • Vsetínské vrchy hills
 • Western Carpathians
 • endangered species
 • ecology
 • Natura 2000