1. bookTom 60 (2011): Zeszyt 2 (June 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Habitat demands and population characteristics of the rare plant species Gladiolus imbricatus L. in the Frenštát region (NE Moravia, the Czech Republic)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Tom & Zeszyt: Tom 60 (2011) - Zeszyt 2 (June 2011)
Zakres stron: 154 - 164
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Barabasz B. (1994): The effect of traditional management methods modifications on changes in meadows of Molinio-Arrhenatheretea. - Wiadomości Botaniczne, 38: 85-94.Search in Google Scholar

Barabasz B. (1998): Chronione i zagrożone gatunki łąkowe w północnej części Puszczy Niepołomickiej. - Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica, 5: 109-116.Search in Google Scholar

Bártková R. & Rybka V. (1999): Sledování populací vstavače trojzubého (Orchis tridentata Scop.) na Moravě. [Population monitoring of Orchis tridentata Scop. on middle Moravia (the Czech Republic)]. - Příroda, Praha, 15: 141-151.Search in Google Scholar

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 2. Academia, Praha, 1548 pp.Search in Google Scholar

Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V., Werner W. & Paulissen D. (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. - Scr. Geobot., 18: 1-260.Search in Google Scholar

Falkowski M. (2002): Nowe stanowisko Gladiolus imbricatus (Iridaceae) w dolinie środkowej Wisły. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 9: 369-370.Search in Google Scholar

Goldblatt P. & Manning J. C. (2008): The Iris family: natural history and classification. Timber Press, Portland, Oregon, 290 pp.Search in Google Scholar

Havlová M. (2006): Syntaxonomical revision of the Molinion meadows in the Czech Republic. - Preslia, 78: 87-101.Search in Google Scholar

Hänel S. & Müller F. (2006): Verbreitung, Vergesellschaftung und Ökologie der Wiesen-Siegwurz (Gladiolus imbricatus L.) in Sachsen. - Hercynia, 39:69-87.Search in Google Scholar

Hennekens S.M. & Schaminée J.H.J. (2001): Turboveg, a comprehensive data base management system for vegetation data. - J. Veg. Sci., 12: 589-591.Search in Google Scholar

Herrmann N. (2000): Beiträge zur Morphologie und Biologie von Gladiolus palustris. - Schlechtendalia, 5: 19-25.Search in Google Scholar

Hintze J. (2001): NCSS and PASS. Number cruncher statistical systems., Kaysville, Utah, www.ncss.com. http://www.ncss.comSearch in Google Scholar

Horal D., Řepka R. & Jagoš B. (1997): Mečík bahenní (Gladiolus palustris L.) znovu v Bílých Karpatech. [Gladiolus palustris L. again in Bílé Karpaty Mts]. - Sborn. Přír. Klubu Uherské Hradiště 2: 43-45.Search in Google Scholar

Hutchings M.J. (1987): The population biology of the early spider orchid, Ophrys sphecodes Mill. II. Temporal pattern in behavior. - J. Ecol., 75: 729-742.Search in Google Scholar

Chrtek J., Plačková I., Zahradníková J., Kirschner J., Kirschnerová L., Štěpánek J., Krahulcová J., Krahulec F. & Harčarík J. (2007): Genetická variabilita vybraných horských druhů cévnatých rostlin v Krkonoších. [Genetic variability of selected vascular plant species in Giant Mts]. In Štursa J. & Knapik R. (eds.): Geoekologické problémy Krkonoš. - Sborn. Mez. Věd. Konf. 2006, Svoboda n. Úpou. Opera Corcontica, 44/1: 251-264.Search in Google Scholar

Chytrý M., Kočí M. & Kučera T. (2001): Katalog biotopů České republiky. [Habitat catalogue of the Czech Republic]. AOPK ČR, Praha, 304 pp.Search in Google Scholar

Janečková P., Wotavová K., Schödelbauerová I., Jersáková J. & Kindlmann P. (2006): Relative effects of management and environmental conditions on performance and survival of populations of a terrestrial orchid, Dactylorhiza majalis. - Biol. Conserv., 129: 40-49.Search in Google Scholar

Jogar Ü. & Moora M. (2008): Reintroduction of a rare plant (Gladiolus imbricatus) population to a river floodplain - How important is meadow management? - Restor. Ecol., 16: 382-385.Search in Google Scholar

Jongepierová I. (2008): Louky Bílých Karpat. [Meadows of Bilé Karpaty Mountains].ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.Search in Google Scholar

Käsermann C. & Moser D.M. (1999): Merkblätter Artenschutz: Blütenpflanzen und Farne, Stand: Oktober 1999 - Vollzug Umwelt / L'environnement pratique, BUWAL / OFEFP, Bern, 340 pp.Search in Google Scholar

Kent M. & Coker P. (1992): Vegetation description and analysis - a practical approach. Wiley, New York, NY, US, 363 pp.Search in Google Scholar

Kindlmann P. & Balounová Z. (1999): Flowering regimes of terrestrial orchids: unpredictability or regularity? - Journal of Vegetation Science, 10: 269-273.10.2307/3237148Search in Google Scholar

Klimeš L., Klimešová J., Hendrik R. & van Groenendael J. (1997): Clonal plant architectures: a comparative analysis of form and function, pp. 1-29. In: de Kroon H. & van Groenendael J. (eds.): The ecology and evolution of clonal plants. Backhuys Publishers, Leiden, the Netherlands. 453 pp.Search in Google Scholar

Kose M. & Moora M. (2005): Monitoring the Wild gladiolus (Gladiolus imbricatus) population under different meadow management regimes, pp. 70-71. In: Rannap R., Briggs L., Lotman K., Lepik I. & Rannap V. (eds.): Coastal meadow management: best practice guidelines. Ministry of the Environment of the Republic of Estonia, Tallinn, 95 pp.Search in Google Scholar

Kostrakiewicz K. (2007): The effect of dominant species on numbers and age structure of Iris sibirica L. population on blue moor-grass meadow in southern Poland. - Acta. Soc. Bot. Pol., 76: 165-173.Search in Google Scholar

Kostrakiewicz K. & Wróblewska A. (2008): Low genetic variation in subpopulations of an endangered clonal plant Iris sibirica in southern Poland. - Ann. Bot. Fennici, 45: 186-194.10.5735/085.045.0303Search in Google Scholar

Krátká M. (in litt.): Populační dynamika vstavače kukačky (Orchis morio L.) na vybraných lokalitách střední Moravy. (Diplomová práce). [Population dynamics of plant species Orchis morio on selected sites of middle Moravia (the Czech Republic)]. (Diploma thesis). Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 2006, Olomouc, 50 pp.Search in Google Scholar

Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the flora of the Czech Republic]. Academia, Praha, 928 pp.Search in Google Scholar

Liira J., Issak M., Jogar Ü., Mändoja M. & Zobel M. (2009): Restoration management of a floodplain meadow and its cost-effectiveness - the results of a 6-year experiment. - Ann. Bot. Fenn., 46: 397-408.Search in Google Scholar

Meusel H., Jäger E. & Weinert E. (1965): Vergleichende Chronologie der Zentraleuropäischen Flora. G. Fischer, Jena, 583 pp.Search in Google Scholar

Moora M., Kose M. & Jogar Ü. (2007): Optimal management of the rare Gladiolus imbricatus in Estonian coastal meadows indicated by its population structure. - Appl. Veg. Sci., 10:161-168.Search in Google Scholar

Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. [Plant communities of the Czech Republic and their endangerment]. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 2. Vydání, 206 pp.Search in Google Scholar

Münzbergová Z. (2005): Determinants of species rarity: Population growth rates of species sharing the same habitat. - Am. J. of Bot., 92(12): 1987-1994.10.3732/ajb.92.12.1987Search in Google Scholar

Novotná P. (in litt.): Srovnání populační dynamiky Gladiolus palustris a Gladiolus imbricatus na území České republiky. (Diplomová práce). [The population-dynamic comparison of Gladiolus palustris and Gladiolus imbricatus in the Czech Republic]. (Diploma thesis). Charles University in Prague, 2007, Praha.Search in Google Scholar

Peintinger M. (2000): Langfristige Veränderung der Blühhäufigkeit seltener Geophyten in Pfeifengraswiesen: zeitlicher Trend oder Einfluss von Wasserstand und Wetter? - Bauhinia, 14: 33-44.Search in Google Scholar

Petříček V. et al. (1999): Péče o chráněná území I., Nelesní společenstva. [Management of protected areas I., Non-forest communities]. AOPK ČR, Praha, 456 pp.Search in Google Scholar

Procházka F. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav roce 2000). [Black and red list of vascular plant species of the Czech Republic]. - Příroda 18, Praha, 166 pp.Search in Google Scholar

Rombel-Bryzek A. (2007): Stanowisko mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus L. w parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim. - Chrońmy Przyrode Ojczysta, 63: 101-105.Search in Google Scholar

Rybka V. & Novotná P. (2005): Metodika monitoringu evropsky významného druhu - mečík bahenní (Gladiolus palustris). [The monitoring methodology of European important plant species - Gladiolus palustris]. AOPK ČR, Praha, 7 pp.Search in Google Scholar

Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) ve Frenštátské kotlině. [Floristics notes about occurrence of Gladiolus imbricatus L. on Frenštát basin]. - Vlastiv. Sborn. okresu Nový Jičín, 22: 59-68.Search in Google Scholar

Sedláčková M. (1993): Přírodní památka "Louky na Bystrém". [The natural monument "Louky na Bystrém"]. - Hlasy Muz. ve Frenštátě p. R., 10: 14-17.Search in Google Scholar

Sedláčková M. (2005): Vzácné ohrožené rostliny na Frenštátsku. [Rare and endangered plants on Frenštát region]. - Hlasy Muz. ve Frenštátě p. R., 22: 20-27.Search in Google Scholar

Shefferson R.P., Proper J., Beissinger S.R. & Simms E.L. (2003): Life histrory trade-offs in a rare orchid: The cost of flowering, dormancy, and sprouting. - Ecology, 84: 1199-1206.10.1890/0012-9658(2003)084[1199:LHTIAR]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Somodi I., Virágh K. & Podani J. (2008): The effect of the expansion of the clonal grass Calamagrostis epigejos on the species turnover of a semi-arid grassland. - Appl. Veg. Sci., 11: 187-192.10.3170/2008-7-18354Search in Google Scholar

Tamm C.O. (1972): Survival and flowering of some perennial herbs. II. The behaviour of some orchids on permanent plots. - Oikos, 23: 23-28.10.2307/3543923Search in Google Scholar

Tamm C.O. (1991): Behaviour of some orchid populations in a changing environment. Observations on permanent plots, 1943-1990. - Population ecology of terrestrial orchids, pp. 1-13.Search in Google Scholar

Tamm C.O. (1991): Behaviour of Some Orchid Populations in a Changing Environment: observation on Permanent Plots, 1943-1990, pp. 1-15. In Wells T.C.E. & Willems J.H. (eds.): Population Ecology of Terrestrial Orchids. The Hague: SPB Acad. Publ., 189 pp.Search in Google Scholar

ter Braak C.F.J. & Šmilauer P. (2002): CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user's guide: Software for Canonical Community Ordination (vision 4.5). Microcomputer Power, Ithaca, New York, USA, 352pp.Search in Google Scholar

Tichý L. (2002): JUICE, software for vegetation analysis and classification. - J. Veg. Sci., 3: 451-453.Search in Google Scholar

Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N A., Moore D.M., Valentine E.D.H., Walters S.M. & Webb D.A. (1980): Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones). Cambridge University Press, 452 pp.Search in Google Scholar

van der Maarel E. (1993): Relations between sociological-ecological species groups and Ellenberg indicator values. - Phytocoenologia, 23: 343-362.10.1127/phyto/23/1993/343Search in Google Scholar

van Raamsdonk L.W.D. & de Vries T. (1989): Biosystematic Studies in European Species of Gladiolus (Iridaceae). - Plant Syst. Evol., 165: 189-98.Search in Google Scholar

Wotavová K., Balounová Z. & Kindlmann P. (2004): Factors affecting persistence of terrestrial orchids in wet meadows and implications for their conservation in a changing agricultural landscape. - Biol. Conserv., 118: 271-279.Search in Google Scholar

Zelená V. (1967): Rozšíření Gladiolus imbricatus L. a Gladiolus paluster Gaud. na území Československa. [Distribution of Gladiolus imbricatus L. and Gladiolus paluster Gaud. in the Czechoslovakia]. - Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 13: 19-40.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo