Zeszyty

Zeszyty czasopisma

Tom 72 (2023): Zeszyt 2 (October 2023)

Tom 72 (2023): Zeszyt 1 (June 2023)

Tom 71 (2022): Zeszyt 3 (November 2022)

Tom 71 (2022): Zeszyt 2 (May 2022)

Tom 71 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 70 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)

Tom 70 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)

Tom 70 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)

Tom 69 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)

Tom 69 (2020): Zeszyt 2 (July 2020)

Tom 69 (2020): Zeszyt 1 (March 2020)

Tom 68 (2019): Zeszyt 3 (December 2019)

Tom 68 (2019): Zeszyt 1-2 (July 2019)

Tom 67 (2018): Zeszyt 3 (December 2018)

Tom 67 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)

Tom 67 (2018): Zeszyt 1 (September 2018)

Tom 66 (2017): Zeszyt 3 (December 2017)

Tom 66 (2017): Zeszyt 2 (November 2017)

Tom 66 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)

Tom 65 (2016): Zeszyt 3 (December 2016)

Tom 65 (2016): Zeszyt 2 (September 2016)

Tom 65 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)

Tom 64 (2015): Zeszyt 3 (December 2015)

Tom 64 (2015): Zeszyt 2 (October 2015)

Tom 64 (2015): Zeszyt 1 (March 2015)

Tom 63 (2014): Zeszyt 3 (December 2014)

Tom 63 (2014): Zeszyt 2 (November 2014)

Tom 63 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Tom 62 (2013): Zeszyt 3 (September 2013)

Tom 62 (2013): Zeszyt 2 (June 2013)

Tom 62 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)

Tom 61 (2012): Zeszyt 3 (December 2012)

Tom 61 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Tom 61 (2012): Zeszyt 1 (October 2012)

Tom 60 (2011): Zeszyt 3 (January 2011)

Tom 60 (2011): Zeszyt 2 (January 2011)

Tom 60 (2011): Zeszyt 1 (January 2011)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 60 (2011): Zeszyt 1 (January 2011)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
Otwarty dostęp

Molecular identification of sex in dioecious moss Nyholmiella obtusifolia (Orthotrichaceae) on the basis of ISSR markers

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 1 - 6

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • dioecious moss
 • DNA markers
 • sexual dimorphism
 • sterile
Otwarty dostęp

Recent data on occurrence the sporophytes in populations of dioecious moss, Nyholmiella obtusifolia in North-Eastern Poland

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 7 - 10

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • sporogones
 • sporophytes
 • Poland
Otwarty dostęp

Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (Central Slovakia): Part 1 - Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae and Keroplatidae

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 11 - 24

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Insecta
 • Diptera
 • Sciaroidea
 • new records
 • faunistics
 • Slovakia
 • Europe
Otwarty dostęp

The fauna of Sphaeroceridae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia)

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 25 - 40

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Diptera
 • Sphaeroceridae
 • faunistics
 • nature conservancy
 • Slovakia
 • Gemer
Otwarty dostęp

The fauna of Opetiidae and Platypezidae (Diptera) in the Gemer region (Central Slovakia)

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 41 - 47

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Diptera
 • Opetiidae
 • Platypezidae
 • faunistics
 • nature conservation
 • Slovakia
 • Gemer
Otwarty dostęp

Monitoring of Aphids by Suction Traps

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 48 - 56

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • cereal aphids
 • potato aphids
 • suction trap
 • Lamber's pan trap
 • sum of effective temperatures
Otwarty dostęp

Leuctra quadrimaculata Kis, 1963 (Plecoptera; Leuctridae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Javorníky Mts. (Czech Republic)

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 57 - 62

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Plecoptera
 • Moravskoslezské Beskydy Mts.
 • Klokočovská hornatina
 • Javorníky Mts.
 • Moravia
 • Czech Republic
Otwarty dostęp

Results of beetles (Coleoptera) survey of Zástudánčí National Nature Reserve (Central Moravia) 2008 - part 1

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 63 - 78

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • faunistics
 • Coleoptera
 • Zástudánčí National Nature Reserve
 • Czech Republic
Otwarty dostęp

The reasons for low intrapopulation genetic variation in Lamium incisum Willd

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 79 - 84

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • ISSR
 • population genetics
 • genetic variability
Otwarty dostęp

Recent occurrence of moss Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Kłodzko region (Central and Eastern Sudetes, SW Poland)

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 85 - 89

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Bryophyta
 • threatened species
 • protected species
 • distribution
 • Puszcza Śnieżnej Białki Nature Reserve
 • Śnieżnicki Landscape Park
 • Bialskie Mts.
 • Sudety Mts.
 • Poland
0 Artykułów
Otwarty dostęp

Molecular identification of sex in dioecious moss Nyholmiella obtusifolia (Orthotrichaceae) on the basis of ISSR markers

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 1 - 6

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • dioecious moss
 • DNA markers
 • sexual dimorphism
 • sterile
Otwarty dostęp

Recent data on occurrence the sporophytes in populations of dioecious moss, Nyholmiella obtusifolia in North-Eastern Poland

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 7 - 10

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • sporogones
 • sporophytes
 • Poland
Otwarty dostęp

Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (Central Slovakia): Part 1 - Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae and Keroplatidae

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 11 - 24

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Insecta
 • Diptera
 • Sciaroidea
 • new records
 • faunistics
 • Slovakia
 • Europe
Otwarty dostęp

The fauna of Sphaeroceridae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia)

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 25 - 40

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Diptera
 • Sphaeroceridae
 • faunistics
 • nature conservancy
 • Slovakia
 • Gemer
Otwarty dostęp

The fauna of Opetiidae and Platypezidae (Diptera) in the Gemer region (Central Slovakia)

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 41 - 47

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Diptera
 • Opetiidae
 • Platypezidae
 • faunistics
 • nature conservation
 • Slovakia
 • Gemer
Otwarty dostęp

Monitoring of Aphids by Suction Traps

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 48 - 56

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • cereal aphids
 • potato aphids
 • suction trap
 • Lamber's pan trap
 • sum of effective temperatures
Otwarty dostęp

Leuctra quadrimaculata Kis, 1963 (Plecoptera; Leuctridae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Javorníky Mts. (Czech Republic)

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 57 - 62

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Plecoptera
 • Moravskoslezské Beskydy Mts.
 • Klokočovská hornatina
 • Javorníky Mts.
 • Moravia
 • Czech Republic
Otwarty dostęp

Results of beetles (Coleoptera) survey of Zástudánčí National Nature Reserve (Central Moravia) 2008 - part 1

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 63 - 78

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • faunistics
 • Coleoptera
 • Zástudánčí National Nature Reserve
 • Czech Republic
Otwarty dostęp

The reasons for low intrapopulation genetic variation in Lamium incisum Willd

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 79 - 84

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • ISSR
 • population genetics
 • genetic variability
Otwarty dostęp

Recent occurrence of moss Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Kłodzko region (Central and Eastern Sudetes, SW Poland)

Data publikacji: 14 Jul 2011
Zakres stron: 85 - 89

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Bryophyta
 • threatened species
 • protected species
 • distribution
 • Puszcza Śnieżnej Białki Nature Reserve
 • Śnieżnicki Landscape Park
 • Bialskie Mts.
 • Sudety Mts.
 • Poland