Cybernetics and Information Technologies's Cover Image
Otwarty dostęp

Cybernetics and Information Technologies

Volume 16 (2016): Issue 6 (December 2016)

Special issue with selection of extended papers from 6th International Conference on Logistic, Informatics and Service Science LISS’2016

Pobierz okładkę
21 Artykułów
Otwarty dostęp | 25 sty 2017
Preface

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology