Cybernetics and Information Technologies's Cover Image
Otwarty dostęp

Cybernetics and Information Technologies

Volume 16 (2016): Issue 2 (June 2016)

Pobierz okładkę
16 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology