Cybernetics and Information Technologies's Cover Image
Otwarty dostęp

Cybernetics and Information Technologies

Volume 17 (2017): Issue 5 (December 2017)

Special Issue With Selected Papers From The Workshop “Two Years Avitohol: Advanced High Performance Computing Applications 2017

Pobierz okładkę
11 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Informatyka, Technologia informacyjna