Cybernetics and Information Technologies's Cover Image
Otwarty dostęp

Cybernetics and Information Technologies

Volume 20 (2020): Issue 6 (December 2020)

Special Issue on New Developments in Scalable Computing

Pobierz okładkę
20 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology