Cybernetics and Information Technologies's Cover Image
Otwarty dostęp

Cybernetics and Information Technologies

Volume 15 (2015): Issue 5 (April 2015)

Special Issue on Control in Transportation Systems

Pobierz okładkę
13 Artykułów
Otwarty dostęp | 30 kwi 2015
Preface

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology