Cybernetics and Information Technologies's Cover Image
Otwarty dostęp

Cybernetics and Information Technologies

Volume 19 (2019): Issue 4 (November 2019)

Pobierz okładkę
9 Artykułów
Otwarty dostęp | 11 gru 2019
Second Call for Papers AIMSA 2020

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology