Revista y Edición

Volumen 68 (2022): Edición 3 (September 2022)

Volumen 68 (2022): Edición 2 (June 2022)

Volumen 68 (2022): Edición 1 (March 2022)

Volumen 67 (2021): Edición 4 (December 2021)

Volumen 67 (2021): Edición 3 (September 2021)

Volumen 67 (2021): Edición 2 (June 2021)

Volumen 67 (2021): Edición 1 (March 2021)

Volumen 66 (2020): Edición 4 (December 2020)

Volumen 66 (2020): Edición 3 (September 2020)

Volumen 66 (2020): Edición 2 (June 2020)

Volumen 66 (2020): Edición 1 (March 2020)

Volumen 65 (2019): Edición 3-4 (September 2019)

Volumen 65 (2019): Edición 2 (June 2019)

Volumen 65 (2019): Edición 1 (March 2019)

Volumen 64 (2018): Edición 2 (June 2018)

Volumen 64 (2018): Edición 1 (March 2018)

Volumen 63 (2017): Edición 4 (September 2017)

Volumen 63 (2017): Edición 2-3 (June 2017)

Volumen 63 (2017): Edición 1 (March 2017)

Volumen 59 (2013): Edición 4 (December 2013)

Volumen 59 (2013): Edición 3 (September 2013)

Volumen 59 (2013): Edición 2 (June 2013)

Volumen 59 (2013): Edición 1 (March 2013)

Volumen 58 (2012): Edición 4 (December 2012)

Volumen 58 (2012): Edición 3 (September 2012)

Volumen 58 (2012): Edición 2 (June 2012)

Volumen 58 (2012): Edición 1 (March 2012)

Volumen 57 (2011): Edición 4 (December 2011)

Volumen 57 (2011): Edición 3 (September 2011)

Volumen 57 (2011): Edición 2 (June 2011)

Volumen 57 (2011): Edición 1 (March 2011)

Volumen 56 (2010): Edición 4 (December 2010)

Volumen 56 (2010): Edición 3 (September 2010)

Volumen 56 (2010): Edición 2 (June 2010)

Volumen 56 (2010): Edición 1 (March 2010)

Volumen 55 (2009): Edición 4 (December 2009)

Volumen 55 (2009): Edición 3 (September 2009)

Volumen 55 (2009): Edición 2 (June 2009)

Volumen 55 (2009): Edición 1 (March 2009)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Publicado por primera vez
14 Dec 2009
Periodo de publicación
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

Volumen 58 (2012): Edición 4 (December 2012)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
Publicado por primera vez
14 Dec 2009
Periodo de publicación
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

2 Artículos
access type Acceso abierto

Kľúčové problémy lesníctva, spracovania dreva a poľovníctva – návrhy na ich riešenie / Key issues of forestry, wood-processing industry and hunting – addressing them and proposals

Publicado en línea: 28 Mar 2013
Páginas: 211 - 223

Resumen

Palabras clave

 • forestry
 • key issues
 • objectives and measures

Kľúčové slová

 • lesníctvo
 • kľúčové problémy
 • ciele a opatrenia
access type Acceso abierto

Vplyv prízemnej vegetácie a podrastu na priebeh fenologickej krivky bukových porastov odvodenej z údajov MODIS / Effect of understory vegetation and undergrowth on course of phenological curve of beech forests derived from MODIS

Publicado en línea: 28 Mar 2013
Páginas: 231 - 242

Resumen

Keywords

 • NDVI
 • MODIS
 • phenological curve
 • undergrowth
 • understory vegetation

Kľúčové slová

 • NDVI
 • MODIS
 • fenologická krivka
 • podrast
 • prízemná vegetácia
2 Artículos
access type Acceso abierto

Kľúčové problémy lesníctva, spracovania dreva a poľovníctva – návrhy na ich riešenie / Key issues of forestry, wood-processing industry and hunting – addressing them and proposals

Publicado en línea: 28 Mar 2013
Páginas: 211 - 223

Resumen

Palabras clave

 • forestry
 • key issues
 • objectives and measures

Kľúčové slová

 • lesníctvo
 • kľúčové problémy
 • ciele a opatrenia
access type Acceso abierto

Vplyv prízemnej vegetácie a podrastu na priebeh fenologickej krivky bukových porastov odvodenej z údajov MODIS / Effect of understory vegetation and undergrowth on course of phenological curve of beech forests derived from MODIS

Publicado en línea: 28 Mar 2013
Páginas: 231 - 242

Resumen

Keywords

 • NDVI
 • MODIS
 • phenological curve
 • undergrowth
 • understory vegetation

Kľúčové slová

 • NDVI
 • MODIS
 • fenologická krivka
 • podrast
 • prízemná vegetácia

Planifique su conferencia remota con Sciendo