Zeszyty czasopisma

Tom 26 (2022): Zeszyt 1 (January 2022)

Tom 25 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 24 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 23 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Tom 22 (2018): Zeszyt 1 (January 2018)

Tom 21 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)

Tom 20 (2016): Zeszyt 3 (December 2016)

Tom 20 (2016): Zeszyt 2 (November 2016)

Tom 20 (2016): Zeszyt 1 (October 2016)

Tom 19 (2015): Zeszyt 3 (December 2015)

Tom 19 (2015): Zeszyt 2 (October 2015)

Tom 19 (2015): Zeszyt 1 (May 2015)

Tom 18 (2014): Zeszyt 3 (December 2014)
Children's Language and Communicative Knowledge, Part Two. In childhood and beyond, Zeszyt Editor: Barbara Bokus

Tom 18 (2014): Zeszyt 2 (August 2014)
Children's Language and Communicative Knowledge, Part One. In Memory of Professor Grace Wales Shugar, Zeszyt Editor: Barbara Bokus

Tom 18 (2014): Zeszyt 1 (May 2014)

Tom 17 (2013): Zeszyt 3 (December 2013)

Tom 17 (2013): Zeszyt 2 (September 2013)

Tom 17 (2013): Zeszyt 1 (June 2013)

Tom 16 (2012): Zeszyt 3 (December 2012)

Tom 16 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)
Language as a Tool for Interaction, Zeszyt Editor: Joanna Rączaszek-Leonardi

Tom 16 (2012): Zeszyt 1 (June 2012)

Tom 15 (2011): Zeszyt 2 (December 2011)

Tom 15 (2011): Zeszyt 1 (June 2011)

Tom 14 (2010): Zeszyt 2 (December 2010)

Tom 14 (2010): Zeszyt 1 (June 2010)

Tom 13 (2009): Zeszyt 2 (December 2009)

Tom 13 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)

Tom 12 (2008): Zeszyt 2 (December 2008)

Tom 12 (2008): Zeszyt 1 (June 2008)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 13 (2009): Zeszyt 2 (December 2009)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Pierwsze wydanie
01 Jan 1997
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

6 Artykułów
Otwarty dostęp

Description of personality traits by Chinese adjectives: A trial on university students

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 5 - 20

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • adjective descriptor
 • Chinese
 • five-factor model
 • personality
 • self-report of narratives
Otwarty dostęp

Theory of Mind and evidentiality in Romani-Bulgarian bilingual children

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 21 - 34

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Theory of Mind
 • bilingualism
 • Romani language
 • evidentiality
Otwarty dostęp

Lexical base as a compressed language model of the world (on material from the Ukrainian language)

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 35 - 44

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • lexicography
 • linguistics statistics
 • lexical frequency
 • frequency dictionaries
 • functional genre
 • lexical base of language
 • Ukrainian language
Otwarty dostęp

The influence of sentential context and frequency of occurrence on the recognition of words with scrambled letters

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 45 - 57

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • word recognition
 • "jumbled words"
 • "top-down" processing
Otwarty dostęp

Short communications

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 59 - 69

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Trace Deletion Hypothesis
 • agrammatic language
 • comprehension
 • Broca's aphasia
Otwarty dostęp

Short communications

Data publikacji: 07 Dec 2009
Zakres stron: 70 - 75

Abstrakt

6 Artykułów
Otwarty dostęp

Description of personality traits by Chinese adjectives: A trial on university students

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 5 - 20

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • adjective descriptor
 • Chinese
 • five-factor model
 • personality
 • self-report of narratives
Otwarty dostęp

Theory of Mind and evidentiality in Romani-Bulgarian bilingual children

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 21 - 34

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Theory of Mind
 • bilingualism
 • Romani language
 • evidentiality
Otwarty dostęp

Lexical base as a compressed language model of the world (on material from the Ukrainian language)

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 35 - 44

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • lexicography
 • linguistics statistics
 • lexical frequency
 • frequency dictionaries
 • functional genre
 • lexical base of language
 • Ukrainian language
Otwarty dostęp

The influence of sentential context and frequency of occurrence on the recognition of words with scrambled letters

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 45 - 57

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • word recognition
 • "jumbled words"
 • "top-down" processing
Otwarty dostęp

Short communications

Data publikacji: 06 Nov 2009
Zakres stron: 59 - 69

Abstrakt

Słowa kluczowe

 • Trace Deletion Hypothesis
 • agrammatic language
 • comprehension
 • Broca's aphasia
Otwarty dostęp

Short communications

Data publikacji: 07 Dec 2009
Zakres stron: 70 - 75

Abstrakt

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo