Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 21 (2009): Zeszyt 2 (December 2009)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Review

0 Artykułów

Review

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo