Accesso libero

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

W pracy zaproponowano wdrożenie implementacji AI pod kątem określenia warunków konstrukcyjnych rozdrabniaczy wielotarczowych do tworzyw. W tym celu opracowano i zweryfikowano szereg aplikacji, które wykorzystują mechanizmy znane z funkcjonowania algorytmów genetycznych. Dodatkowo podjęto próby podwyższenia poziomu mobilności potencjalnego konstruktora dzięki temu, że zastosowano z powodzeniem aplikacje w telefonie komórkowym.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials