1. bookVolume 8 (2008): Edizione 2 (June 2008)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Prima pubblicazione
23 Sep 2008
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

Pubblicato online: 17 Oct 2008
Volume & Edizione: Volume 8 (2008) - Edizione 2 (June 2008)
Pagine: 28 - 35
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Prima pubblicazione
23 Sep 2008
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Łukianowicz Cz., Iaquinta J.: Surface topography assessment of abrasive sheets by light scattering and self-shadowing methods. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. V, No. 2 (2005) 71 - 84.Search in Google Scholar

Łukianowicz Cz.: Badania rozpraszania światła w skaterometrii powierzchni. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Nr 25: Posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN -czerwiec 1998. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 1998.Search in Google Scholar

Image-Pro® Plus. Start-up Guide for Windows. Media Cybernetics, Inc., Silver Spring, MD, USA, 2004. http://www.mediacy.comSearch in Google Scholar

Nowicki B.: Struktura geometryczna. Chropowatość i falistość powierzchni. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1991.Search in Google Scholar

Oczoś K. E., Lubimov V.: Struktura geometryczna powierzchni. Podstawy klasyfikacji z atlasem charakterystycznych powierzchni kształtowanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2003.Search in Google Scholar

SpaceDaily, TECH SPACE: Laser Robot Welders Cut Millions From Turbine Repairs Costs. http://www.spacemart.com/reports/Laser_Robot_Welders_Cut…htmlSearch in Google Scholar

Klimpel A.: Napawanie i natryskiwanie cieplne. Technologie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.Search in Google Scholar

Mistur L.: Spawanie i napawanie w naprawach części maszyn i konstrukcji metalowych. Wydawnictwo "KaBe" s.c., Krosno, 2003.Search in Google Scholar

Pilarczyk J., Pilarczyk J.: Spawanie i napawanie elektryczne metali. Wydawnictwo "Śląsk" spółka z o. o., Katowice, 1996.Search in Google Scholar

Pawlus P.: Topografia powierzchni - pomiary, analiza, oddziaływanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005.Search in Google Scholar

Whitehouse D. J.: The Handbook of Surface and Nanometrology. Institute of Physics Publishing, Bristol, 2003.10.1887/0750305835Search in Google Scholar

Cloud G.: Optical Methods of Engineering Analysis. Cambridge University Press, 1998.Search in Google Scholar

Whitehouse D. J. [ed.]: Optical Methods in Surface Metrology. SPIE Milestones Series Volume MS 129 [Thompson B. J. ed.], SPIE Optical Engineering Press, Bellingham, 1996Search in Google Scholar

Łukianowicz Cz.: Podstawy pomiaru nierówności powierzchni metodami rozpraszania światła. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2001.Search in Google Scholar

Stover J. C.: Optical Scattering: Measurement and Analysis. McGraw-Hill, Inc., New York, 1990.Search in Google Scholar

Kapłonek W.: Ocena topografii arkuszy ściernych z wykorzystaniem światła strukturalnego i komputerowej analizy obrazu. Pomiary, Automatyka, Kontrola 5 (2006) 38 - 41.Search in Google Scholar

Kapłonek W., Łukianowicz Cz.: Laser Scatterometry Used for Assessment of Microfinished Shafts. Proc. IV. International Congress on Precision Machining ICPM 2007, Vol.1, Section: Design & Testing II, pp. 291-296.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD