Uneingeschränkter Zugang

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

   | 17. Okt. 2008

Zitieren

Niniejsza praca zawiera fizyczny i matematyczny model pasywnego i sterowanego aktywnie zawieszenia siedziska maszyny roboczej ze sprężyną pneumatyczną i amortyzatorem hydraulicznym. Obiektem symulacji jest siedzisko z pasywnym zawieszeniem lepko-sprężystym, którego właściwości wibroizolacyjne zostały poprawione poprzez zastosowanie aktywnego sterowania z podwójną pętlą sprzężeń zwrotnych. Wykorzystany w pracy algorytm sterowania efektywnie minimalizuje przeciwstawne kryteria wibroizolacji siedzisk: przyspieszenie działające na operatora maszyny roboczej i przemieszczenie względne systemu zawieszenia. Badania symulacyjne zostały wykonane przy użyciu wymuszenia posiadającego własności białego szumu w zakresie częstotliwości 0,5 - 12,5 Hz. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia pomierzone na siedzisku, w zestawieniu z przykładowym wymuszeniem z podłogi maszyny roboczej. Zaprezentowano również przebiegi czasowe przemieszczenia względnego zawieszenia dla układu pasywnego i odpowiadającemu mu układowi ze sterowaniem aktywnym.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Materialwissenschaft, Funktionelle und Intelligente Materialien