Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-5623
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 28 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-5623
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

REVIEW

ORIGINAL PROFESSIONAL PAPER

RESEARCH ARTICLE

SHORT COMMUNICATION

CASE REPORT

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo