Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-5623
ISSN
2284-5623
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 21 (2013): Zeszyt 3 (September 2013)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-5623
ISSN
2284-5623
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo