Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-5623
ISSN
2284-5623
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 22 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2284-5623
ISSN
2284-5623
Pierwsze wydanie
08 Aug 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo