Zeszyty czasopisma

Tom 73 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)

Tom 73 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Tom 72 (2022): Zeszyt 4 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Tom 72 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)

Tom 72 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)
NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity

Tom 72 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)

Tom 71 (2020): Zeszyt 3 (December 2020)
Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku

Tom 71 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)

Tom 71 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)

Tom 70 (2019): Zeszyt 3 (December 2019)

Tom 70 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)

Tom 70 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)

Tom 69 (2018): Zeszyt 3 (December 2018)

Tom 69 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)

Tom 69 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)

Tom 68 (2017): Zeszyt 3 (December 2017)

Tom 68 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)

Tom 68 (2017): Zeszyt 1 (June 2017)

Tom 67 (2016): Zeszyt 3 (December 2016)

Tom 67 (2016): Zeszyt 2 (December 2016)

Tom 67 (2016): Zeszyt 1 (June 2016)

Tom 66 (2015): Zeszyt 2 (December 2015)

Tom 66 (2015): Zeszyt 1 (June 2015)

Tom 65 (2014): Zeszyt 2 (December 2014)

Tom 65 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)

Tom 64 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)

Tom 64 (2013): Zeszyt 1 (June 2013)

Tom 63 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Tom 63 (2012): Zeszyt 1 (June 2012)

Tom 62 (2011): Zeszyt 2 (December 2011)

Tom 62 (2011): Zeszyt 1 (June 2011)

Tom 61 (2010): Zeszyt 2 (December 2010)

Tom 61 (2010): Zeszyt 1 (June 2010)

Tom 60 (2009): Zeszyt 2 (December 2009)

Tom 60 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 63 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

5 Artykułów
Otwarty dostęp

„Analytisches Vergleichen“ keltischer und slav ischer Sprachen: einige Fragmente / “Analytical Comparison” of Celtic and Slavonic Languages: Several Fragments / „Analytické srovnávání “ kelts kých a slovans kých jazyků: několik frag mentů

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 91 - 107

Abstrakt

Otwarty dostęp

Akust ické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych kons onantov III : Analýza spektrálnych parametrov later ál v domácich a prevzatých slovách / Acoustic and Auditive Properties of Slovak Lateral Consonants III : A Comparison of Spectral Parameters of Laterals in Native and Loan Words

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 109 - 129

Abstrakt

Otwarty dostęp

Sémantický a syntaktický status posesívneho datívu v štruktúrah s procesnými slovesami s významom atmosférického diania v slovenčine / Semantic and Syntactic Status of Possessive Dative in the Structures with Processional Verbs with Atmospheric Meaning in the Slovak Language

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 131 - 152

Abstrakt

Otwarty dostęp

Fenomén strednej arabčiny a jej charakteristiky v textoch arabských ľudových rozprávaní / Phenomenon of the Middle Arabic and its Characteristic in Texts of Arabic Popular Narrations

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 153 - 166

Abstrakt

Otwarty dostęp

Recenzie

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 167 - 171

Abstrakt

5 Artykułów
Otwarty dostęp

„Analytisches Vergleichen“ keltischer und slav ischer Sprachen: einige Fragmente / “Analytical Comparison” of Celtic and Slavonic Languages: Several Fragments / „Analytické srovnávání “ kelts kých a slovans kých jazyků: několik frag mentů

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 91 - 107

Abstrakt

Otwarty dostęp

Akust ické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych kons onantov III : Analýza spektrálnych parametrov later ál v domácich a prevzatých slovách / Acoustic and Auditive Properties of Slovak Lateral Consonants III : A Comparison of Spectral Parameters of Laterals in Native and Loan Words

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 109 - 129

Abstrakt

Otwarty dostęp

Sémantický a syntaktický status posesívneho datívu v štruktúrah s procesnými slovesami s významom atmosférického diania v slovenčine / Semantic and Syntactic Status of Possessive Dative in the Structures with Processional Verbs with Atmospheric Meaning in the Slovak Language

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 131 - 152

Abstrakt

Otwarty dostęp

Fenomén strednej arabčiny a jej charakteristiky v textoch arabských ľudových rozprávaní / Phenomenon of the Middle Arabic and its Characteristic in Texts of Arabic Popular Narrations

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 153 - 166

Abstrakt

Otwarty dostęp

Recenzie

Data publikacji: 21 Mar 2013
Zakres stron: 167 - 171

Abstrakt

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo