Rivista e Edizione

Volume 73 (2022): Edizione 1 (June 2022)

Volume 73 (2022): Edizione 1 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volume 72 (2022): Edizione 4 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volume 72 (2021): Edizione 3 (December 2021)

Volume 72 (2021): Edizione 2 (December 2021)
NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity

Volume 72 (2021): Edizione 1 (June 2021)

Volume 71 (2020): Edizione 3 (December 2020)
Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku

Volume 71 (2020): Edizione 2 (December 2020)

Volume 71 (2020): Edizione 1 (June 2020)

Volume 70 (2019): Edizione 3 (December 2019)

Volume 70 (2019): Edizione 2 (December 2019)

Volume 70 (2019): Edizione 1 (June 2019)

Volume 69 (2018): Edizione 3 (December 2018)

Volume 69 (2018): Edizione 2 (December 2018)

Volume 69 (2018): Edizione 1 (June 2018)

Volume 68 (2017): Edizione 3 (December 2017)

Volume 68 (2017): Edizione 2 (December 2017)

Volume 68 (2017): Edizione 1 (June 2017)

Volume 67 (2016): Edizione 3 (December 2016)

Volume 67 (2016): Edizione 2 (December 2016)

Volume 67 (2016): Edizione 1 (June 2016)

Volume 66 (2015): Edizione 2 (December 2015)

Volume 66 (2015): Edizione 1 (June 2015)

Volume 65 (2014): Edizione 2 (December 2014)

Volume 65 (2014): Edizione 1 (June 2014)

Volume 64 (2013): Edizione 2 (December 2013)

Volume 64 (2013): Edizione 1 (June 2013)

Volume 63 (2012): Edizione 2 (December 2012)

Volume 63 (2012): Edizione 1 (June 2012)

Volume 62 (2011): Edizione 2 (December 2011)

Volume 62 (2011): Edizione 1 (June 2011)

Volume 61 (2010): Edizione 2 (December 2010)

Volume 61 (2010): Edizione 1 (June 2010)

Volume 60 (2009): Edizione 2 (December 2009)

Volume 60 (2009): Edizione 1 (June 2009)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pubblicato per la prima volta
05 Mar 2010
Periodo di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

Volume 63 (2012): Edizione 2 (December 2012)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pubblicato per la prima volta
05 Mar 2010
Periodo di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

5 Articoli
Accesso libero

„Analytisches Vergleichen“ keltischer und slav ischer Sprachen: einige Fragmente / “Analytical Comparison” of Celtic and Slavonic Languages: Several Fragments / „Analytické srovnávání “ kelts kých a slovans kých jazyků: několik frag mentů

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 91 - 107

Astratto

Accesso libero

Akust ické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych kons onantov III : Analýza spektrálnych parametrov later ál v domácich a prevzatých slovách / Acoustic and Auditive Properties of Slovak Lateral Consonants III : A Comparison of Spectral Parameters of Laterals in Native and Loan Words

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 109 - 129

Astratto

Accesso libero

Sémantický a syntaktický status posesívneho datívu v štruktúrah s procesnými slovesami s významom atmosférického diania v slovenčine / Semantic and Syntactic Status of Possessive Dative in the Structures with Processional Verbs with Atmospheric Meaning in the Slovak Language

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 131 - 152

Astratto

Accesso libero

Fenomén strednej arabčiny a jej charakteristiky v textoch arabských ľudových rozprávaní / Phenomenon of the Middle Arabic and its Characteristic in Texts of Arabic Popular Narrations

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 153 - 166

Astratto

Accesso libero

Recenzie

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 167 - 171

Astratto

5 Articoli
Accesso libero

„Analytisches Vergleichen“ keltischer und slav ischer Sprachen: einige Fragmente / “Analytical Comparison” of Celtic and Slavonic Languages: Several Fragments / „Analytické srovnávání “ kelts kých a slovans kých jazyků: několik frag mentů

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 91 - 107

Astratto

Accesso libero

Akust ické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych kons onantov III : Analýza spektrálnych parametrov later ál v domácich a prevzatých slovách / Acoustic and Auditive Properties of Slovak Lateral Consonants III : A Comparison of Spectral Parameters of Laterals in Native and Loan Words

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 109 - 129

Astratto

Accesso libero

Sémantický a syntaktický status posesívneho datívu v štruktúrah s procesnými slovesami s významom atmosférického diania v slovenčine / Semantic and Syntactic Status of Possessive Dative in the Structures with Processional Verbs with Atmospheric Meaning in the Slovak Language

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 131 - 152

Astratto

Accesso libero

Fenomén strednej arabčiny a jej charakteristiky v textoch arabských ľudových rozprávaní / Phenomenon of the Middle Arabic and its Characteristic in Texts of Arabic Popular Narrations

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 153 - 166

Astratto

Accesso libero

Recenzie

Pubblicato online: 21 Mar 2013
Pagine: 167 - 171

Astratto

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo