Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research

Volume 3 (2013): Issue 4 (October 2013)

Pobierz okładkę
5 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2449-6499
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence, Databases and Data Mining