Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research

Volume 5 (2015): Issue 2 (April 2015)

Pobierz okładkę
5 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2449-6499
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Informatyka, Sztuczna inteligencja, Bazy danych i eksploracja danych