Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research

Volume 5 (2015): Issue 3 (July 2015)

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2449-6499
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence, Databases and Data Mining