International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences

Volume 12 (2022): Issue 2 (December 2022)

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie