1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2067-354X
Pierwsze wydanie
30 Jul 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Modeling the base tests of monophase transformer

Data publikacji: 05 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022)
Zakres stron: 32 - 40
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2067-354X
Pierwsze wydanie
30 Jul 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Simion, A., Electrical machines. Vol.1,2,3, (Maşini electrice, Transformatoare electrice), Editura Gh. Asachi, Iaşi, vol.1, 2000 – 2006. Search in Google Scholar

[2] Boldea, I., Nasar, S.A., Vector control of AC drives, CRC Press, New York, 1992. Search in Google Scholar

[3] Viorel Alina Cristina, Viorel I.A. Electrical Machines, LucianBlaga University of Sibiu, 2016. Search in Google Scholar

[4] www.mathworks.com Search in Google Scholar

[5] Liebgott,I., Modeling and Simulation of Multi-Physics Systems with MATLAB_Simulink for students and Engineers, second edition, Introduction to Model-Based-Design, University of Nice, 2016. Search in Google Scholar

[6] Cathey J.J., Electric Machines: Analysis and Design, Applying MATLAB, McGraw Series in Electrical and Computer Engineering, ISBN 0-07-242370-6, 2001. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo