International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences

Volume 11 (2021): Issue 1 (December 2021)

Pobierz okładkę
7 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie