International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences's Cover Image
Otwarty dostęp

International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences

Volume 9 (2019): Issue 1 (June 2019)

Pobierz okładkę
7 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie