1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2067-354X
Pierwsze wydanie
30 Jul 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

How Metaverse will influence Industrial Innovation (Extended Abstract SID2022)

Data publikacji: 05 Jan 2023
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022)
Zakres stron: 53 - 56
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo