1. bookTom 60 (2011): Zeszyt 1 (March 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The reasons for low intrapopulation genetic variation in Lamium incisum Willd

Data publikacji: 14 Jul 2011
Tom & Zeszyt: Tom 60 (2011) - Zeszyt 1 (March 2011)
Zakres stron: 79 - 84
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Baskin C. & Baskin J. (2001): Seeds. Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination. Academic Press, 667pp.Search in Google Scholar

Bornet B. & Branchard M. (2001): Non anchored inter simple sequence repeat (ISSR) markers: reproducible and polymorphic tools for genome fingerprinting.- Plant Molecular Biology Reporter 19: 209-215.10.1007/BF02772892Search in Google Scholar

Doyle J. J. & Doyle J. L. (1990): Isolation of plant DNA from fresh tissue.- Focus 12: 13-15.Search in Google Scholar

Freeland J. R. (2008): Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 356s.Search in Google Scholar

Galera H. (1998): Samozapylenie - sukces, czy porażka? Wiedza i Życie, 1998/7.Search in Google Scholar

Hamrick J.L. & Godt M.J.W. (1996): Conservation genetics of endemic plant species. In. Avise J.C. and Hamrick J.L. (eds.): Conservation genetics: case studies from nature, Chapman and Hall, New York, USA, pp 281-304Search in Google Scholar

Höglund J. (2009): Evolutionary Conservation Genetics. Oxford University Press, 189pp.10.1093/acprof:oso/9780199214211.001.0001Search in Google Scholar

Kantety R., Zeng X., Bennetzen J. & Zehr B. (1995): Assessment of genetic diversity in dent and popcorn (Zea mays L.) inbred lines using inter-simple sequence repeat (ISSR) amplification.- Molecular Breeding 1: 365-373.10.1007/BF01248414Search in Google Scholar

Korniak T. & Hołdyński Cz. (1987): Jasnota mieszaniec (Lamium hybridum Vill.) w północno-wschodniej Polsce.- Zeszyty naukowe akademii rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 216: 149-156.Search in Google Scholar

Ledig F.T. & Conkle M.T. (1983): Genetic diversity and genetic structure in a narrow endemic, Torrey pine (Pinus torreyana Parry ex Carr.).- Evolution 37: 79-85.10.1111/j.1558-5646.1983.tb05515.x28568032Search in Google Scholar

Lee S.-W., Kim Y.-M. & Kim W.-W. (2002): Lack of allozyme and ISSR variation in the rare endemic tree species, Berchemia berchemiaefolia (Rhamnaceae) in Korea.- Ann. For. Sci. 60: 357-360.Search in Google Scholar

Li J.-M. & Jin Z.-X. (2008): Genetic structure of endangered Emmenopterys henryi Oliv. basedon ISSR polymorphism and implications for its conservation.- Genetica (2008) 133: 227-234.Search in Google Scholar

Łomnicki A. (2002): Dobór, dryf i inne czynniki kształtujące częstość genów. In. Krzanowska et al.: Zarys mechanizmów ewolucji. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, p. 154-214.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. (2001): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa.Search in Google Scholar

Mennema J. (1989): A taxonomic revision of Lamium (Lamiaceae). Universitaire Pers Leiden. Leiden 196 pp.Search in Google Scholar

Mosseler A., Egger K.N. & Hughes G.A. (1992): Low levels of genetic diversity in red pine confirmed by random amplified polymorphic DNA markers.- Can. J. For. Res. 22 (1992) 1332-1337.Search in Google Scholar

Szafer W., Kulczyński S. & Pawłowski B. (1986): Rośliny polskie. PWN, Warszawa: 576-577.Search in Google Scholar

Szczecińska M., Sawicki J., Wąsowicz K., Hołdyński Cz. (2009): Genetic variation of the relict and endangered population of Chamaedaphne calyculata (Ericaceae) in Poland.- Dendrobiology 62: 23-33.Search in Google Scholar

Taylor R. (1991): The Origin of Lamium hybridum, A Case Study in the Search for the Parents of Hybrid Species.- Northwest Science, Vol. 65 No.3: 116-124.Search in Google Scholar

Vrijenhoek R.C. (1994): Unisexual fish: model systems for studying.- Annual Reviev of Ecology and Systematics 25: 71-96.10.1146/annurev.es.25.110194.000443Search in Google Scholar

Warcholińska A. (1993): Chwasty polne Wzniesień Łódzkich.-Atlas rozmieszczenia. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Wolfe A.D., Xiang Q-Y. & Kephart S.R. (1998): Assessing hybridization in natural populations of Penstemon (Scrophulariaceae) using hypervariable intersimple sequence repeat (ISSR) bands.- Molecular Ecology 7: 1107-1125.10.1046/j.1365-294x.1998.00425.x9734070Search in Google Scholar

Young A., Boyle T. & Brown T. (1996): The population genetic consequences of habitat fragmentation for plants.- TREE vol. II. 10: 413-418.Search in Google Scholar

Zając A. (1988): Badania nad pochodzeniem archeofitów wystęujących w Polsce. Część IV. Taksony pochodzenia pontyjsko-pannońskiego, śródziemnomorsko-południowo-azjatyckiego, południowo-azjatyckiego i środkowoeuropejskiego. Archaeophyta anthropogena, Archaeophyta resistentia. Archeofity o nieznanym pochodzeniu. In Kornaś J. (red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace botaniczne - zeszyt 17: 23-52.Search in Google Scholar

Ziętkiewicz E., Rafalski A. & Labuda D. (1994): Genome fingerprinting by simple-sequence repeat (SSR) anchored polymerase chain reaction amplification.- Genomics 20: 176-183.10.1006/geno.1994.11518020964Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo