Otwarty dostęp

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych


Zacytuj

Flizikowski J. B.: Globalny algorytm innowacji maszyn. Wyd. BTN, tom 37, ss.40, Bydgoszcz, 2006.Search in Google Scholar

Goldberg D. E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. WNT 2003.Search in Google Scholar

A. Al.-Zubiedy J. Flizikowski: Inż. i Aparat. Chem. 42, nr 3, (34) 2003.Search in Google Scholar

Flizikowski J. B. i Zespół: Projekt implementacji inteligentnego systemu (programu) wspomagania konstrukcji młynów szczególnie wielotarczowych. Grant KBN ATRAGH, Bydgoszcz, Kraków 2003.Search in Google Scholar

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials