Otwarty dostęp

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych


Zacytuj

J. Flizikowski
Department of Special and Environment Protection Machines, University of Technology and Life Sciences Bydgoszcz, ul. Ks.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
M. Macko
Department of Machine Construction and Dynamics, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials