1. bookTom 27 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)
    Special Zeszyt: Technological Innovations in the Socio-Humanistic Context
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Recruitment in the Times of Machine Learning

Data publikacji: 03 Jun 2019
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2019) - Zeszyt 2 (June 2019) - Special Zeszyt: Technological Innovations in the Socio-Humanistic Context
Zakres stron: 105 - 109
Otrzymano: 01 Dec 2018
Przyjęty: 01 Feb 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] J. Apello. “Management 3.0. Leading Agile Developers. Developing Agile Leader”. Boston: Addison-Wesley, 2011.Search in Google Scholar

[2] Z. Bauman. “Wspólnota”. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.Search in Google Scholar

[3] D. Bell. “Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego”. Warszawa: Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, 1975,Search in Google Scholar

[4] P. Bourdieu. „Prekarität ist überall. In Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion”. Konstanz: UVK, 2008.Search in Google Scholar

[5] P. Drucker. „Społeczeństwo pokapitalistyczne”. Warszawa: PWN, 1999.Search in Google Scholar

[6] R. Florida “Narodziny klasy kreatywnej”. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 1999.Search in Google Scholar

[7] M. Ford. “Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future.” New York: Basic Books, 2015.Search in Google Scholar

[8] A. Giddens. “Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN, 2002.Search in Google Scholar

[9] Gray, J. „Dwie twarze liberalizmu”. Warszawa, Aletheia, 2001.Search in Google Scholar

[10] M. Hardt, A. Negri. „Imperium”. Warszawa: W.A.B, 2005.Search in Google Scholar

[11] R. Inglehart. “Culture Shift in the advanced industrial societies”. New Jersey: Princeton University Press, 1977.Search in Google Scholar

[12] R. Inglehart, Ch. Welzel. “Modernization, Cultural Change and Democracy”. Cambridge: Cambridge Uninversity Press, 2005.Search in Google Scholar

[13] A. Kuzior. “Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju”. Studia Filozoficzno Socjologiczne, vol. 1, Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2006.Search in Google Scholar

[14] D. Mele. “The challenge of humanistic management”. Humanistic management journal.vol.1, Basel: Springer International Publishing, 2016.10.1007/s41463-016-0002-6Search in Google Scholar

[15] G. Nechushtan. “Ways of changing: a study of alternative communities”. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1987.Search in Google Scholar

[16] A. Negri. “Goodbye mister socialism”. Warszawa: W.A.B, 2008.Search in Google Scholar

[17] M. Kostera. “O przedsiębiorczości historie niezwykłe. Studia przypadków z przedsiębiorczości humanistycznej”. Warszawa: Wydawnictwo Dyfin, 2014.Search in Google Scholar

[18] M. Novak. “Is there a third way? Essays on the changing direction of socialist thought”. London: Institute of Economic Affairs, 1998.Search in Google Scholar

[19] M. Nussbaum. “Not for profit. Why democracy needs the humanities”. Ney Jersey: Princeton University Press, 2010.Search in Google Scholar

[20] K.Rąb, Ł.Rąb. “Precariat and precarious work as negative factors affecting sustainable development”. Zeszyty Naukowe “Organizacja i Zarządzanie” Politechniki Śląskiej, vol. 81, Zabrze, 2015.Search in Google Scholar

[21] Ł. Rąb. “Prekariat i prekaryzacja pracy w epoce globalizacji”. Zeszyty Naukowe “Organizacja i Zarządzanie” Politechniki Śląskiej, vol. 92, Zabrze, 2016.Search in Google Scholar

[22] S. Ronen. “Personal values: a basis for work motivational set and work attitude”. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1976.Search in Google Scholar

[23] M. Rosner. “Factors behind the supply and demand for Non-Alienating work, and some International illustrations”. Haifa: Haifa University Press, 1988.Search in Google Scholar

[24] M. Rosner. “Alienation, community and work”. New York: Greenwood Press, 1991.Search in Google Scholar

[25] D. Steigerwald, Reuther,W. “The UAW, and the dilemmas of automation”, Ohio: Ohio State University, 2010.10.1080/0023656X.2010.508376Search in Google Scholar

[26] G. Woirol. “The Technological Unemployment and Structural Debates”, New York: Greenwood Press, 1996.Search in Google Scholar

[27] M. Booz. „These Are the 5 Types of Jobs with the Most Turnover. Internet: https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/talent-analytics/2018/these-are-the-5-types-of-jobs-with-the-most-turnover, Apr.12, 2018. [Feb. 21, 2019].Search in Google Scholar

[28] D. Graeber. “On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant”. Internet: strikemag.org/bullshit-jobs, Aug. 2018, [Feb. 21, 2019].Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD