Rivista e Edizione

Volume 73 (2022): Edizione 1 (June 2022)

Volume 73 (2022): Edizione 1 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volume 72 (2022): Edizione 4 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volume 72 (2021): Edizione 3 (December 2021)

Volume 72 (2021): Edizione 2 (December 2021)
NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity

Volume 72 (2021): Edizione 1 (June 2021)

Volume 71 (2020): Edizione 3 (December 2020)
Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku

Volume 71 (2020): Edizione 2 (December 2020)

Volume 71 (2020): Edizione 1 (June 2020)

Volume 70 (2019): Edizione 3 (December 2019)

Volume 70 (2019): Edizione 2 (December 2019)

Volume 70 (2019): Edizione 1 (June 2019)

Volume 69 (2018): Edizione 3 (December 2018)

Volume 69 (2018): Edizione 2 (December 2018)

Volume 69 (2018): Edizione 1 (June 2018)

Volume 68 (2017): Edizione 3 (December 2017)

Volume 68 (2017): Edizione 2 (December 2017)

Volume 68 (2017): Edizione 1 (June 2017)

Volume 67 (2016): Edizione 3 (December 2016)

Volume 67 (2016): Edizione 2 (December 2016)

Volume 67 (2016): Edizione 1 (June 2016)

Volume 66 (2015): Edizione 2 (December 2015)

Volume 66 (2015): Edizione 1 (June 2015)

Volume 65 (2014): Edizione 2 (December 2014)

Volume 65 (2014): Edizione 1 (June 2014)

Volume 64 (2013): Edizione 2 (December 2013)

Volume 64 (2013): Edizione 1 (June 2013)

Volume 63 (2012): Edizione 2 (December 2012)

Volume 63 (2012): Edizione 1 (June 2012)

Volume 62 (2011): Edizione 2 (December 2011)

Volume 62 (2011): Edizione 1 (June 2011)

Volume 61 (2010): Edizione 2 (December 2010)

Volume 61 (2010): Edizione 1 (June 2010)

Volume 60 (2009): Edizione 2 (December 2009)

Volume 60 (2009): Edizione 1 (June 2009)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pubblicato per la prima volta
05 Mar 2010
Periodo di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

Volume 62 (2011): Edizione 2 (December 2011)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Pubblicato per la prima volta
05 Mar 2010
Periodo di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

7 Articoli
Accesso libero

Zlučovací vzt̆ah v komunikačných a kognitívnych súvislostiach

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 81 - 94

Astratto

Accesso libero

Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov i: sp ektrálne parametre l a ľ.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 95 - 118

Astratto

Accesso libero

Prozodické a pragmatické vlastnosti konverzačných hezitácií v angličtine

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 119 - 129

Astratto

Accesso libero

Novák , Pavel: Lingvistika a jazyková realita . výbor z díla.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 131 - 132

Astratto

Accesso libero

Teoretické a komunikační aspekty proprií . Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 133 - 141

Astratto

Accesso libero

Stil 7. Međunarodni časopis.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 142 - 145

Astratto

Accesso libero

Homoláč, Jiří: Internetové diskus e o cikánech a romech.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 145 - 148

Astratto

7 Articoli
Accesso libero

Zlučovací vzt̆ah v komunikačných a kognitívnych súvislostiach

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 81 - 94

Astratto

Accesso libero

Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov i: sp ektrálne parametre l a ľ.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 95 - 118

Astratto

Accesso libero

Prozodické a pragmatické vlastnosti konverzačných hezitácií v angličtine

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 119 - 129

Astratto

Accesso libero

Novák , Pavel: Lingvistika a jazyková realita . výbor z díla.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 131 - 132

Astratto

Accesso libero

Teoretické a komunikační aspekty proprií . Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 133 - 141

Astratto

Accesso libero

Stil 7. Međunarodni časopis.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 142 - 145

Astratto

Accesso libero

Homoláč, Jiří: Internetové diskus e o cikánech a romech.

Pubblicato online: 31 Oct 2012
Pagine: 145 - 148

Astratto

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo