Revista y Edición

Volumen 73 (2022): Edición 1 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volumen 73 (2022): Edición 1 (June 2022)

Volumen 72 (2022): Edición 4 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volumen 72 (2021): Edición 3 (December 2021)

Volumen 72 (2021): Edición 2 (December 2021)
NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity

Volumen 72 (2021): Edición 1 (June 2021)

Volumen 71 (2020): Edición 3 (December 2020)
Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku

Volumen 71 (2020): Edición 2 (December 2020)

Volumen 71 (2020): Edición 1 (June 2020)

Volumen 70 (2019): Edición 3 (December 2019)

Volumen 70 (2019): Edición 2 (December 2019)

Volumen 70 (2019): Edición 1 (June 2019)

Volumen 69 (2018): Edición 3 (December 2018)

Volumen 69 (2018): Edición 2 (December 2018)

Volumen 69 (2018): Edición 1 (June 2018)

Volumen 68 (2017): Edición 3 (December 2017)

Volumen 68 (2017): Edición 2 (December 2017)

Volumen 68 (2017): Edición 1 (June 2017)

Volumen 67 (2016): Edición 3 (December 2016)

Volumen 67 (2016): Edición 2 (December 2016)

Volumen 67 (2016): Edición 1 (June 2016)

Volumen 66 (2015): Edición 2 (December 2015)

Volumen 66 (2015): Edición 1 (June 2015)

Volumen 65 (2014): Edición 2 (December 2014)

Volumen 65 (2014): Edición 1 (June 2014)

Volumen 64 (2013): Edición 2 (December 2013)

Volumen 64 (2013): Edición 1 (June 2013)

Volumen 63 (2012): Edición 2 (December 2012)

Volumen 63 (2012): Edición 1 (June 2012)

Volumen 62 (2011): Edición 2 (December 2011)

Volumen 62 (2011): Edición 1 (June 2011)

Volumen 61 (2010): Edición 2 (December 2010)

Volumen 61 (2010): Edición 1 (June 2010)

Volumen 60 (2009): Edición 2 (December 2009)

Volumen 60 (2009): Edición 1 (June 2009)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Publicado por primera vez
05 Mar 2010
Periodo de publicación
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

Volumen 62 (2011): Edición 2 (December 2011)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Publicado por primera vez
05 Mar 2010
Periodo de publicación
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

7 Artículos
Acceso abierto

Zlučovací vzt̆ah v komunikačných a kognitívnych súvislostiach

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 81 - 94

Resumen

Acceso abierto

Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov i: sp ektrálne parametre l a ľ.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 95 - 118

Resumen

Acceso abierto

Prozodické a pragmatické vlastnosti konverzačných hezitácií v angličtine

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 119 - 129

Resumen

Acceso abierto

Novák , Pavel: Lingvistika a jazyková realita . výbor z díla.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 131 - 132

Resumen

Acceso abierto

Teoretické a komunikační aspekty proprií . Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 133 - 141

Resumen

Acceso abierto

Stil 7. Međunarodni časopis.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 142 - 145

Resumen

Acceso abierto

Homoláč, Jiří: Internetové diskus e o cikánech a romech.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 145 - 148

Resumen

7 Artículos
Acceso abierto

Zlučovací vzt̆ah v komunikačných a kognitívnych súvislostiach

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 81 - 94

Resumen

Acceso abierto

Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov i: sp ektrálne parametre l a ľ.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 95 - 118

Resumen

Acceso abierto

Prozodické a pragmatické vlastnosti konverzačných hezitácií v angličtine

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 119 - 129

Resumen

Acceso abierto

Novák , Pavel: Lingvistika a jazyková realita . výbor z díla.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 131 - 132

Resumen

Acceso abierto

Teoretické a komunikační aspekty proprií . Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 133 - 141

Resumen

Acceso abierto

Stil 7. Međunarodni časopis.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 142 - 145

Resumen

Acceso abierto

Homoláč, Jiří: Internetové diskus e o cikánech a romech.

Publicado en línea: 31 Oct 2012
Páginas: 145 - 148

Resumen

Planifique su conferencia remota con Sciendo