Magazine et Edition

Volume 73 (2022): Edition 1 (June 2022)

Volume 73 (2022): Edition 1 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volume 72 (2022): Edition 4 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volume 72 (2021): Edition 3 (December 2021)

Volume 72 (2021): Edition 2 (December 2021)
NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity

Volume 72 (2021): Edition 1 (June 2021)

Volume 71 (2020): Edition 3 (December 2020)
Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku

Volume 71 (2020): Edition 2 (December 2020)

Volume 71 (2020): Edition 1 (June 2020)

Volume 70 (2019): Edition 3 (December 2019)

Volume 70 (2019): Edition 2 (December 2019)

Volume 70 (2019): Edition 1 (June 2019)

Volume 69 (2018): Edition 3 (December 2018)

Volume 69 (2018): Edition 2 (December 2018)

Volume 69 (2018): Edition 1 (June 2018)

Volume 68 (2017): Edition 3 (December 2017)

Volume 68 (2017): Edition 2 (December 2017)

Volume 68 (2017): Edition 1 (June 2017)

Volume 67 (2016): Edition 3 (December 2016)

Volume 67 (2016): Edition 2 (December 2016)

Volume 67 (2016): Edition 1 (June 2016)

Volume 66 (2015): Edition 2 (December 2015)

Volume 66 (2015): Edition 1 (June 2015)

Volume 65 (2014): Edition 2 (December 2014)

Volume 65 (2014): Edition 1 (June 2014)

Volume 64 (2013): Edition 2 (December 2013)

Volume 64 (2013): Edition 1 (June 2013)

Volume 63 (2012): Edition 2 (December 2012)

Volume 63 (2012): Edition 1 (June 2012)

Volume 62 (2011): Edition 2 (December 2011)

Volume 62 (2011): Edition 1 (June 2011)

Volume 61 (2010): Edition 2 (December 2010)

Volume 61 (2010): Edition 1 (June 2010)

Volume 60 (2009): Edition 2 (December 2009)

Volume 60 (2009): Edition 1 (June 2009)

Détails du magazine
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Première publication
05 Mar 2010
Période de publication
2 fois par an
Langues
Anglais

Chercher

Volume 62 (2011): Edition 2 (December 2011)

Détails du magazine
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Première publication
05 Mar 2010
Période de publication
2 fois par an
Langues
Anglais

Chercher

7 Articles
Accès libre

Zlučovací vzt̆ah v komunikačných a kognitívnych súvislostiach

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 81 - 94

Résumé

Accès libre

Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov i: sp ektrálne parametre l a ľ.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 95 - 118

Résumé

Accès libre

Prozodické a pragmatické vlastnosti konverzačných hezitácií v angličtine

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 119 - 129

Résumé

Accès libre

Novák , Pavel: Lingvistika a jazyková realita . výbor z díla.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 131 - 132

Résumé

Accès libre

Teoretické a komunikační aspekty proprií . Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 133 - 141

Résumé

Accès libre

Stil 7. Međunarodni časopis.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 142 - 145

Résumé

Accès libre

Homoláč, Jiří: Internetové diskus e o cikánech a romech.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 145 - 148

Résumé

7 Articles
Accès libre

Zlučovací vzt̆ah v komunikačných a kognitívnych súvislostiach

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 81 - 94

Résumé

Accès libre

Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov i: sp ektrálne parametre l a ľ.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 95 - 118

Résumé

Accès libre

Prozodické a pragmatické vlastnosti konverzačných hezitácií v angličtine

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 119 - 129

Résumé

Accès libre

Novák , Pavel: Lingvistika a jazyková realita . výbor z díla.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 131 - 132

Résumé

Accès libre

Teoretické a komunikační aspekty proprií . Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 133 - 141

Résumé

Accès libre

Stil 7. Međunarodni časopis.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 142 - 145

Résumé

Accès libre

Homoláč, Jiří: Internetové diskus e o cikánech a romech.

Publié en ligne: 31 Oct 2012
Pages: 145 - 148

Résumé

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo