Revista y Edición

Volumen 73 (2022): Edición 3 (December 2022)
The use of language as instrument and means of discrimination

Volumen 73 (2022): Edición 2 (September 2022)

Volumen 73 (2022): Edición 1 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volumen 73 (2022): Edición 1 (June 2022)

Volumen 72 (2022): Edición 4 (June 2022)
Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications

Volumen 72 (2021): Edición 3 (December 2021)

Volumen 72 (2021): Edición 2 (December 2021)
NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity

Volumen 72 (2021): Edición 1 (June 2021)

Volumen 71 (2020): Edición 3 (December 2020)
Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku

Volumen 71 (2020): Edición 2 (December 2020)

Volumen 71 (2020): Edición 1 (June 2020)

Volumen 70 (2019): Edición 3 (December 2019)

Volumen 70 (2019): Edición 2 (December 2019)

Volumen 70 (2019): Edición 1 (June 2019)

Volumen 69 (2018): Edición 3 (December 2018)

Volumen 69 (2018): Edición 2 (December 2018)

Volumen 69 (2018): Edición 1 (June 2018)

Volumen 68 (2017): Edición 3 (December 2017)

Volumen 68 (2017): Edición 2 (December 2017)

Volumen 68 (2017): Edición 1 (June 2017)

Volumen 67 (2016): Edición 3 (December 2016)

Volumen 67 (2016): Edición 2 (December 2016)

Volumen 67 (2016): Edición 1 (June 2016)

Volumen 66 (2015): Edición 2 (December 2015)

Volumen 66 (2015): Edición 1 (June 2015)

Volumen 65 (2014): Edición 2 (December 2014)

Volumen 65 (2014): Edición 1 (June 2014)

Volumen 64 (2013): Edición 2 (December 2013)

Volumen 64 (2013): Edición 1 (June 2013)

Volumen 63 (2012): Edición 2 (December 2012)

Volumen 63 (2012): Edición 1 (June 2012)

Volumen 62 (2011): Edición 2 (December 2011)

Volumen 62 (2011): Edición 1 (June 2011)

Volumen 61 (2010): Edición 2 (December 2010)

Volumen 61 (2010): Edición 1 (June 2010)

Volumen 60 (2009): Edición 2 (December 2009)

Volumen 60 (2009): Edición 1 (June 2009)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Publicado por primera vez
05 Mar 2010
Periodo de publicación
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

Volumen 63 (2012): Edición 1 (June 2012)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Publicado por primera vez
05 Mar 2010
Periodo de publicación
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

6 Artículos
Acceso abierto

Koexistencia Slovákov A Maďarov Na Južnom Slovensku (Sociolingvistický Príspevok) / Coexistence of the Slovaks and the Hungarians in the South Slovakia.

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 3 - 29

Resumen

Acceso abierto

Vznik Evidenčných Operátorov V Slovenčine Z Hľadiska Gramatikalizačnej Teórie / The Rise of Evidential Operators in Slovak from the Perspective of Grammaticalization Theory

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 31 - 52

Resumen

Palabras clave

 • evidentiality
 • epistemic modality
 • grammaticalization
Acceso abierto

Stredná Ázia Po Roku 1991: Jazyková Situácia A Politika / Central Asia after the year 1991: Language Situation and Policy

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 53 - 67

Resumen

Palabras clave

 • Language policy
 • Language law
 • National language
 • Derusification
 • Bilingualism
Acceso abierto

Dynamika Prieniku Anglicizmov Do Taliančiny: Boj Dávida S Goliášom? / The Dynamics of Penetration of Anglicisms into Italian: David vs. Goliath Fight?

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 69 - 82

Resumen

Palabras clave

 • loan words
 • internationalism
 • Italian
 • identity
 • liberals
 • purists
Acceso abierto

Recenzie: Bádania A Smerovania Miroslava Grepla Grepl, Miroslav: Jak Dál V Syntaxi

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 83 - 87

Resumen

Acceso abierto

Recenzie: Průcha, Jan: Dětsk Á Řeč A K Omunikace. Poznatky Vývojové Psycholingvistiky

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 88 - 90

Resumen

6 Artículos
Acceso abierto

Koexistencia Slovákov A Maďarov Na Južnom Slovensku (Sociolingvistický Príspevok) / Coexistence of the Slovaks and the Hungarians in the South Slovakia.

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 3 - 29

Resumen

Acceso abierto

Vznik Evidenčných Operátorov V Slovenčine Z Hľadiska Gramatikalizačnej Teórie / The Rise of Evidential Operators in Slovak from the Perspective of Grammaticalization Theory

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 31 - 52

Resumen

Palabras clave

 • evidentiality
 • epistemic modality
 • grammaticalization
Acceso abierto

Stredná Ázia Po Roku 1991: Jazyková Situácia A Politika / Central Asia after the year 1991: Language Situation and Policy

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 53 - 67

Resumen

Palabras clave

 • Language policy
 • Language law
 • National language
 • Derusification
 • Bilingualism
Acceso abierto

Dynamika Prieniku Anglicizmov Do Taliančiny: Boj Dávida S Goliášom? / The Dynamics of Penetration of Anglicisms into Italian: David vs. Goliath Fight?

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 69 - 82

Resumen

Palabras clave

 • loan words
 • internationalism
 • Italian
 • identity
 • liberals
 • purists
Acceso abierto

Recenzie: Bádania A Smerovania Miroslava Grepla Grepl, Miroslav: Jak Dál V Syntaxi

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 83 - 87

Resumen

Acceso abierto

Recenzie: Průcha, Jan: Dětsk Á Řeč A K Omunikace. Poznatky Vývojové Psycholingvistiky

Publicado en línea: 20 Feb 2013
Páginas: 88 - 90

Resumen