NISPAcee Journal of Public Administration and Policy's Cover Image
Otwarty dostęp

NISPAcee Journal of Public Administration and Policy

Volume 14 (2021): Issue 2 (December 2021)

Pobierz okładkę
11 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1338-4309
ISSN:
1337-9038
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, Political Science, Local Government and Administration