NISPAcee Journal of Public Administration and Policy's Cover Image
Otwarty dostęp

NISPAcee Journal of Public Administration and Policy

Volume 11 (2018): Issue 1 (June 2018)

Pobierz okładkę
10 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1338-4309
ISSN:
1337-9038
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, Political Science, Local Government and Administration