Management Consulting Journal's Cover Image
Otwarty dostęp

Management Consulting Journal

Volume 6 (2023): Issue 1 (February 2023)

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie