1. bookTom 6 (2023): Zeszyt 1 (January 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

ICMCI 2022 NCI Project

Data publikacji: 01 Mar 2023
Tom & Zeszyt: Tom 6 (2023) - Zeszyt 1 (January 2023)
Zakres stron: 49 - 57
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2631-987X
Pierwsze wydanie
07 Jun 2018
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Haslam S, Bodenstein R, Abdel-Jaber T (2018) Towards the Consulting Readiness Index, Management Consulting Journal volume 1 issue 210.2478/mcj-2018-0006 Search in Google Scholar

Haslam S, (2022) Developing the National Consulting Index: an update on how to estimate the size of national management consulting sectors, Management Consulting Journal volume 5 issue 210.2478/mcj-2022-0012 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD