Journal of Legal Studies's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Legal Studies

Volume 16 (2015): Issue 29 (June 2015)

Pobierz okładkę
5 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2457-9017
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Law, Commercial Law, other, Law of Civil Procedure, Voluntary Jurisdiction, Public Law, Criminal Law