1. bookTom 16 (2015): Zeszyt 29 (June 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Romanian Legal Structure of Agricultural Holdings in the Context of the Common Agricultural Policy 2014-2020

Data publikacji: 04 Aug 2015
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2015) - Zeszyt 29 (June 2015)
Zakres stron: 5 - 19
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo