1. bookTom 16 (2015): Zeszyt 29 (June 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo