1. bookTom 16 (2015): Zeszyt 29 (June 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Crimes Against the Carrying out of Justice in the Context of the Current Criminal Law

Data publikacji: 04 Aug 2015
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2015) - Zeszyt 29 (June 2015)
Zakres stron: 20 - 25
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. A. Filipas, Crimes Against the Carrying out of Justice, Academiei Publishing House, Bucharest, 1985Search in Google Scholar

2. D.A. Serban, G. Zlati, The New Criminal Code. The Special Part. Analyses, Explanations, Comments. The Cluj Perspective, Juridical Universe Publishing House, Bucharest, 2014Search in Google Scholar

3. Dungan, P., Medeanu T., Pasca V., Criminal Law. The special part. Comparative presentation of the new Criminal Code and Code of 1968, vol. I, Legal Publishing House, Bucharest, 2012Search in Google Scholar

4. Law no. 286/2009 - The Criminal Code of Romania Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo