Journal of Artificial General Intelligence's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Artificial General Intelligence

Volume 5 (2014): Issue 1 (December 2014)

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1946-0163
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence