Journal of Artificial General Intelligence's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Artificial General Intelligence

Volume 4 (2013): Issue 3 (December 2013)

Brain Emulation and Connectomics: a Convergence of Neuroscience and Artificial General Intelligence, Editors: Randal Koene and Diana Deca

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1946-0163
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence