Journal of Artificial General Intelligence's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Artificial General Intelligence

Volume 4 (2013): Issue 2 (December 2013)

Conceptual Commitments of AGI Systems, Editors: Haris Dindo, James Marshall, and Giovanni Pezzulo

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1946-0163
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence