Journal of Artificial General Intelligence's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Artificial General Intelligence

Volume 11 (2020): Issue 2 (February 2020)

Special Issue “On Defining Artificial Intelligence” — Commentaries and Author’s Response

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1946-0163
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence