Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4139
ISSN
1335-8421
Pierwsze wydanie
03 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 13 (2013): Zeszyt 1 (March 2013)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4139
ISSN
1335-8421
Pierwsze wydanie
03 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo