Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4139
Pierwsze wydanie
03 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 16 (2016): Zeszyt 1 (April 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4139
Pierwsze wydanie
03 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo